Rólunk

2007 tavaszán nyitottuk meg elsőként Dunaharasztin a Meseország családi napközit.
Saját családi házunkban alakítottuk ki a csoportszobákat, ahol a korosztályoknak megfelelő játékok várják a gyerekeket, melyben van játszószoba, a csoportos játékokhoz, foglalkozásokhoz, fürdőszoba,  pelenkázó helyiség, étkező.

Folyamatos fejlesztésünk eredménye a sószoba somokozóval, hangulatos fényjátékkal, és egy 47 négyzetméteres tornaszoba különböző fejlesztő eszközökkel.

A gyermekek minden nap szabad levegőn játszanak, a parkosított 800 négyzetméteres kertben. A házunkhoz tartozik még egy fedett terasz, ahol tavasztól őszig (jó idő esetén) tudnak a gyerekek étkezni és pihenni.

  1. év végén lehetőségünk nyílt egy bölcsődei eszközök fejlesztésére kiírt pályázaton indulni, mely pozitív elbírálása lehetőséget nyújtott családi bölcsődénk fejlesztésére, az újonnan kialakított két 5 fős csoportszobánkba.

Rengeteg új játék került beszerzésre mind a csoportszobába, mind a parkosított kerti játszóterünkre.

800 négyzetméteres parkosított kertünkben kialakításra került egy teljesen új játszósarok, kerti fejlesztő eszközökkel, rajztáblák, logikai játékok, és egy mesevár várja a gyermekeket.

Az eszközök a 15/1998 (IV. 30. ) NM rendelet alapján kerültek beszerzésre.

Törekedtünk az ízléses, harmonikus, egészséges légkört biztosító berendezés kialakítására.

Az új csoportszobák építészetileg teljesen korszerűek, energetikailag megfelelő, kiváló minőségű nyílászárókkal, padlófűtéssel, új korszerű fürdőszobával rendelkeznek. A csoportszobák világosak, jól átláthatóak, berendezése speciálisan bölcsődés korosztályra készült. Eszközök, játékok beszerzésénél fő szempont volt számomra a minőség, és a bölcsődés korosztály.

A családi bölcsőde szakmai programját is a BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA alapján készítettük el, mivel az ellátandó gyermekek köre a bölcsődés korosztályból tevődik össze.

Tekintse meg videónkat!

 

Családi Bölcsőde minőségpolitikája, küldetés nyilatkozata:

Célunk, hogy családi bölcsődénket a gyermekek második otthonuknak tekinthessék. Vidám, szeretetteljes odafigyeléssel, a gyermek egyéni sajátosságait, fejlettségét, fizikai ál­lapotát és hangulatát figyelembe véve folyamatosan segítsük a fejlődésben.

A családi bölcsőde arculatát legfőképpen meghatározza a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség és készségfejlesztés. A családi bölcsőde fő minőségi célkitűzése, hogy a hozzánk érkező gyermekek egyénre szabott, szeretetteljes gondoskodást kapjanak és azt a derűs, nyugalmas légkört tapasztalják meg, amit otthon megszoktak. A kis létszámú csoportunkban differenciált játékkezdeményezéseket biztosítunk a gyerekek képességinek fejlesztéséhez.  Fontos számunkra, hogy a nálunk töltött idő alatt a gyermekek nem csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, hanem élményekkel gazdagodva, szeretetteli légkörben legyenek a mindennapokban. Célunk továbbá, hogy elnyerjük a szülők bizalmát, elégedettségét.

A családi bölcsőde gondozóinak törekvése, hogy a hozzánk járó gyermekek neveléséhez- gondozásához felhasználjuk a bölcsődei nevelés célját, feladatait, módszereit.

  • Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek érzelmi, testi biztonságára, hogy beilleszkedésük, és fejlődésük zökkenőmentes legyen.
  • A családias, nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben a gyermeki játék (mint örömforrás, tapasztalatszerzés, tanulási lehetőség) elsődlegességét hangsúlyozzuk.
  • A Meseország Családi Bölcsőde Hálózatban dolgozó gondozónők és partnereink részvételével teremtjük meg azt a szeretetteljes légkört, melyben a gyermekeket megbecsülés és szeretet veszi körül.
  • A gyermekek gondozása az értelmi, érzelmi, erkölcsi képességek fejlesztését a nevelőmunka folyamatában komplex módon valósítjuk meg.
  • Családi bölcsődénkben olyan nappali ellátást kívánunk létrehozni, amely megfelel a társadalmi szükségleteknek, alkalmazkodik a szülők igényeihez, tekintettel van a gyermekek érettségére, korára, szociális érettségére.
  • Családi bölcsődénk munkájával segíteni kívánjuk a szülők, főleg az anyák visszatérését munkahelyükre, valamint támogatjuk őket a részidős munkavállalásuk, illetőleg tanulásuk feltételeinek megvalósulásában.

Kiemelt szakmai céljainkat a gondozás, nevelés alapelveivel és feladataival összhangban határoztuk meg.

  • Ellátásainkat, szolgáltatásainkat a gyermekek életkorához, szükségleteihez, igényeihez igazítjuk. Szolgáltatásaink közé tartozik a rendszeres étkeztetés, a különféle játékkezdeményezések, a szabad játék, a nyugodt pihenés biztosítása, valamint a szabadlevegőn való mozgás.

Kiemelt feladatunk a Családi Bölcsődénkben a bölcsődés korú gyermekek szakszerű gondozása, testi-szellemi fejlesztése magyar nyelven, sok mozgással, énekkel-zenével, mesével-mondókával, verssel és kézműves tevékenységekkel.

2007-ben elsőként nyitottam meg családi napközinket családom támogatásával.

Két gyermek édesanyja vagyok, a gyermekeim a Meseország mindennapjaiban nőttek fel, kislányom 2 éves volt mikor megnyitottuk, Ő is itt kezdte a bölcsődét.

Számomra a gyerekekkel való törődés, nevelés mindig is elhivatottság volt, és a mai napig ezt érzem.

Fontosnak tartom, hogy a hozzánk érkező gyermekek egyénre szabott, szeretetteljes gondoskodást kapjanak és azt a derűs, nyugalmas légkört tapasztalják meg, amit otthon megszoktak.

A családias, nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben a gyermeki játék (mint örömforrás, tapasztalatszerzés, tanulási lehetőség) elsődlegességét hangsúlyozzuk.

Szécsi Erika

Óvodapedagógus

Kisgyermeknevelő

2016 áprilisa óta dolgozom a Meseország családi bölcsödében.

Három nagykorú gyermekem van. A gyerekek mindig is részét képezték életemnek.

A gyerekek szeretete, személyiségének tiszteletben tartása, elfogadása fontos számomra.

Szeretem a mindennapi kihívásokat és látni hogyan fejlődnek napról napra a gyerekek. Nincs jobb dolog annál, mint érezni a ragaszkodásukat, kötődésüket, őszinteségüket.

Úgy gondolom, hogy a gyerekek bizalmát nehéz elnyerni viszont a szülőkét meg nehezebb, hiszen rám bízzák a legnagyobb kincsüket.

Célom, hogy rám bízott apróságok nyugodt légkörben ,biztonságban, jól érezzék magukat kiegyensúlyozott, vidám gyerekek legyenek.

Szabó Gáborné Mariann

Kisgyermeknevelő

Pènzes Zita vagyok, kèt gyermek boldog èdesanyja.

1 ève dolgozom a Meseorszàgban. A gyermekek irànti szeretetem vonzott ebbe a szakmàba.

Nagyon szeretek gyermekközössègben dolgozni, velük jàtszani ès làtni a szemükben az őszinte szeretetet.

Célom, hogy a kisgyermekek a bölcsiben eltöltött ideje a legkomfortosabb legyen.

Pénzes Zita

Kisgyermeknevelő