Rólunk

2007 tavaszán nyitottuk meg elsőként Dunaharasztin a Meseország családi napközit.
Saját családi házunkban alakítottuk ki a csoportszobákat, ahol a korosztályoknak megfelelő játékok várják a gyerekeket, melyben van játszószoba, a csoportos játékokhoz, foglalkozásokhoz, fürdőszoba,  pelenkázó helyiség, étkező.

Folyamatos fejlesztésünk eredménye a sószoba somokozóval, hangulatos fényjátékkal, és egy 47 négyzetméteres tornaszoba különböző fejlesztő eszközökkel.

A gyermekek minden nap szabad levegőn játszanak, a parkosított 800 négyzetméteres kertben. A házunkhoz tartozik még egy fedett terasz, ahol tavasztól őszig (jó idő esetén) tudnak a gyerekek étkezni és pihenni.

  1. év végén lehetőségünk nyílt egy bölcsődei eszközök fejlesztésére kiírt pályázaton indulni, mely pozitív elbírálása lehetőséget nyújtott családi bölcsődénk fejlesztésére, az újonnan kialakított két 5 fős csoportszobánkba.

Rengeteg új játék került beszerzésre mind a csoportszobába, mind a parkosított kerti játszóterünkre.

800 négyzetméteres parkosított kertünkben kialakításra került egy teljesen új játszósarok, kerti fejlesztő eszközökkel, rajztáblák, logikai játékok, és egy mesevár várja a gyermekeket.

Az eszközök a 15/1998 (IV. 30. ) NM rendelet alapján kerültek beszerzésre.

Törekedtünk az ízléses, harmonikus, egészséges légkört biztosító berendezés kialakítására.

Az új csoportszobák építészetileg teljesen korszerűek, energetikailag megfelelő, kiváló minőségű nyílászárókkal, padlófűtéssel, új korszerű fürdőszobával rendelkeznek. A csoportszobák világosak, jól átláthatóak, berendezése speciálisan bölcsődés korosztályra készült. Eszközök, játékok beszerzésénél fő szempont volt számomra a minőség, és a bölcsődés korosztály.

A családi bölcsőde szakmai programját is a BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA alapján készítettük el, mivel az ellátandó gyermekek köre a bölcsődés korosztályból tevődik össze.

Tekintse meg videónkat!

 

Családi Bölcsőde minőségpolitikája, küldetés nyilatkozata:

Célunk, hogy családi bölcsődénket a gyermekek második otthonuknak tekinthessék. Vidám, szeretetteljes odafigyeléssel, a gyermek egyéni sajátosságait, fejlettségét, fizikai ál­lapotát és hangulatát figyelembe véve folyamatosan segítsük a fejlődésben.

A családi bölcsőde arculatát legfőképpen meghatározza a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség és készségfejlesztés. A családi bölcsőde fő minőségi célkitűzése, hogy a hozzánk érkező gyermekek egyénre szabott, szeretetteljes gondoskodást kapjanak és azt a derűs, nyugalmas légkört tapasztalják meg, amit otthon megszoktak. A kis létszámú csoportunkban differenciált játékkezdeményezéseket biztosítunk a gyerekek képességinek fejlesztéséhez.  Fontos számunkra, hogy a nálunk töltött idő alatt a gyermekek nem csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, hanem élményekkel gazdagodva, szeretetteli légkörben legyenek a mindennapokban. Célunk továbbá, hogy elnyerjük a szülők bizalmát, elégedettségét.

A családi bölcsőde gondozóinak törekvése, hogy a hozzánk járó gyermekek neveléséhez- gondozásához felhasználjuk a bölcsődei nevelés célját, feladatait, módszereit.

  • Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek érzelmi, testi biztonságára, hogy beilleszkedésük, és fejlődésük zökkenőmentes legyen.
  • A családias, nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben a gyermeki játék (mint örömforrás, tapasztalatszerzés, tanulási lehetőség) elsődlegességét hangsúlyozzuk.
  • A Meseország Családi Bölcsőde Hálózatban dolgozó gondozónők és partnereink részvételével teremtjük meg azt a szeretetteljes légkört, melyben a gyermekeket megbecsülés és szeretet veszi körül.
  • A gyermekek gondozása az értelmi, érzelmi, erkölcsi képességek fejlesztését a nevelőmunka folyamatában komplex módon valósítjuk meg.
  • Családi bölcsődénkben olyan nappali ellátást kívánunk létrehozni, amely megfelel a társadalmi szükségleteknek, alkalmazkodik a szülők igényeihez, tekintettel van a gyermekek érettségére, korára, szociális érettségére.
  • Családi bölcsődénk munkájával segíteni kívánjuk a szülők, főleg az anyák visszatérését munkahelyükre, valamint támogatjuk őket a részidős munkavállalásuk, illetőleg tanulásuk feltételeinek megvalósulásában.

Kiemelt szakmai céljainkat a gondozás, nevelés alapelveivel és feladataival összhangban határoztuk meg.

  • Ellátásainkat, szolgáltatásainkat a gyermekek életkorához, szükségleteihez, igényeihez igazítjuk. Szolgáltatásaink közé tartozik a rendszeres étkeztetés, a különféle játékkezdeményezések, a szabad játék, a nyugodt pihenés biztosítása, valamint a szabadlevegőn való mozgás.

Kiemelt feladatunk a Családi Bölcsődénkben a bölcsődés korú gyermekek szakszerű gondozása, testi-szellemi fejlesztése magyar nyelven, sok mozgással, énekkel-zenével, mesével-mondókával, verssel és kézműves tevékenységekkel.

2007-ben elsőként nyitottam meg családi napközinket családom támogatásával.

Két gyermek édesanyja vagyok, a gyermekeim a Meseország mindennapjaiban nőttek fel, kislányom 2 éves volt mikor megnyitottuk, Ő is itt kezdte a bölcsődét.

Számomra a gyerekekkel való törődés, nevelés mindig is elhivatottság volt, és a mai napig ezt érzem.

Fontosnak tartom, hogy a hozzánk érkező gyermekek egyénre szabott, szeretetteljes gondoskodást kapjanak és azt a derűs, nyugalmas légkört tapasztalják meg, amit otthon megszoktak.

A családias, nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben a gyermeki játék (mint örömforrás, tapasztalatszerzés, tanulási lehetőség) elsődlegességét hangsúlyozzuk.

Szécsi Erika

Óvodapedagógus

Kisgyermeknevelő

2016 áprilisa óta dolgozom a Meseország családi bölcsödében.

Három nagykorú gyermekem van. A gyerekek mindig is részét képezték életemnek.

A gyerekek szeretete, személyiségének tiszteletben tartása, elfogadása fontos számomra.

Szeretem a mindennapi kihívásokat és látni hogyan fejlődnek napról napra a gyerekek. Nincs jobb dolog annál, mint érezni a ragaszkodásukat, kötődésüket, őszinteségüket.

Úgy gondolom, hogy a gyerekek bizalmát nehéz elnyerni viszont a szülőkét meg nehezebb, hiszen rám bízzák a legnagyobb kincsüket.

Célom, hogy rám bízott apróságok nyugodt légkörben ,biztonságban, jól érezzék magukat kiegyensúlyozott, vidám gyerekek legyenek.

Szabó Gáborné Mariann

Kisgyermeknevelő

Kislány korom óta tudtam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, gondoskodni róluk, segíteni őket fejlődésükben. 

2016 óta dolgozok kisgyermeknevelőként. 4 évet dolgoztam egy állami bölcsődében Budapesten ,majd megszületett a kisfiam. Másfél év után úgy éreztem, hiányzik a bölcsödei környezet, hogy sok gyerek vegyen körül, viszont családiasabb légkörre vágytam. Így találtam rá a Meseországra. Kisfiam is jelenleg ide jár, rajta is látom mennyire élvezi a családias környezetet és a gyerekek társaságát, épp ahogy én is.

Homa-Rózsahegyi Dóra

Kisgyermeknevelő

Már egész kis koromban megfogalmazódott bennem, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni, így nem is munkának, hanem hivatásnak tekintem ezt a pályát.

Minden egyes nap  új élményeket, és lehetőségeket tartogat a gyermekek számára,.Célom, hogy ezeket megélhessék egy türelmes, és támogató légkörben. Ennek érdekében, mint pályakezdő, még inkább figyelek arra, hogy magamat is fejlesszem a különféle gondozási területeken, hogy a legjobbat nyújthassam az apróságoknak, akiktől annyi szeretetet kapok minden nap.

Rumpler Vivien Diána

Kisgyermeknevelő